กระจงควาย (Greater Mouse Deer)


สังคมป่าไม่ผลัดใบ >> ป่าพรุ
ภาพถูกย่อลง ดูขนาดจริง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


กระจง
สัตว์ตระกูลเก้ง กวาง ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก

          กระจงจัดเป็นสัตว์กีบคู่ที่มีขนาดลำตัวเล็กที่สุดในประเทศไทยพบทั้งหมด 2 ชนิด คือ กระจงหนู (Lesser Mouse Deer) และ กระจงควาย (Greater Mouse Deer) ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าชนิดแรกเล็กน้อย กระจงควาย มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Tragulus napu มีความยาวลำตัวและหัวรวมกันประมาณ 50-60 ซ.ม. น้ำหนักอยู่ระหว่าง 4-6 กิโลกรัม มันมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับกระจงหนูขาเรียวเล็ก มีกีบเท้าข้างละ 4 กีบ ทั้งตัวผู้และตัวเมียไม่มีเขา แต่กระจงควายตัวผู้มีเขี้ยวบนยาวเลยริมฝีปากออกมา ขนบนลำตัวมีสีหลากหลายบางตัวอาจมีสีน้ำตาลแดงและเส้นสีดำลากยาวจากจมูกถึงโคนหูคล้ายหน้ากากในขณะที่บางตัวอาจเป็นสีน้ำตาลเทา ลักษณะเด่นซึ่งแตกต่างจากกระจงหนูคือ มีแถบสีขาว 5 เส้นบริเวณใต้คอและอก ปกติมักพบกระจงควายอาศัยอยู่โดดเดี่ยวในป่าที่มีความชุ่มชื้นสูง โดยเฉพาะป่าชายฝั่งทะเล ป่าพรุป่าชายเลน และป่าดิบชื้น กลางวันนอนพักหลบอยู่ตามหลีบหินและโพรงไม้ออกหากินในเวลากลางคืน ชอบกินอาหารประเภทหญ้าอ่อนๆ ผลไม้ป่า ยอดไม้ และใบไม้ กระจงควายจึงเป็นสัตว์ที่คอยควบคุมปริมาณความหนาแน่นของไม้พื้นล่าง อีกทั้งยังช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์พืชนานาชนิด กระจงควายมีระยะตั้งท้องนาน 5-6 เดือนออกลูกครั้งละ 1 ตัว แต่บางครั้งอาจมีลูกแฝดได้ทุกวันนี้เริ่มหาดูกระจงควายได้ยาก เนื่องจากพื้นที่ป่าชุ่มชื้นซึ่งเป็นแหล่งอาศัยถูกบุกรุกทำลาย ประกอบกับยังถูกล่าเพื่อใช้เนื้อเป็นอาหารอีกด้วย

ที่มาข้อมูลจาก: หนังสือบันทึกสิ่งแวดล้อมป่าเขตร้อน
กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม