ป่าดงดิบชื้น (Moist Evergreen Forest Or Tropical Rain Forest)


สังคมป่าไม่ผลัดใบ
ภาพถูกย่อลง ดูขนาดจริง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หวายและปาล์ม
สังคมพืชชั้นล่างของป่าดงดิบ

           ป่าดงดิบชื้นเป็นป่าที่มีสภาพรกทึบ ไม่ผลัดใบในฤดูแล้งจึงดูเขียวชอุ่มตลอดปี มักพบป่าชนิดนี้มีระดับความสูงไม่เกิน 600 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีดินร่วนซุยระบายน้ำดี มีฝนตกเกินกว่า 2,000 มิลลิเมตรต่อปี และตกต่อเนื่องกันมากกว่า 8 เดือน อุณหภูมิเฉลี่ยต้องสูงกว่า 20 องศาเซลเซียส ป่าดงดิบชื้นที่แท้จริงของประเทศไทยพบเฉพาะทางภาคใต้ ตั้งแต่คอคอดกระ จังหวัดระนองลงไปจนสุดชายแดนไทย-มาเลเซีย และภาคตะวันออกเฉพาะที่จังหวัดตราดและจันทบุรีเท่านั้น พรรณไม้ในป่าดงดิบชื้นจะขึ้นเบียดเสียดกันโดยแบ่งออกเป็นหลายระดับ ตั้งแต่เรือนยอดต่อเนื่องชั้นบนสุดคล้ายหลังคาของป่า มีไม้วงศ์ยาง (Dipterocarpaceae) เป็นไม้เด่น เช่น ยางนา ยางเสียน ยางสูง ฯลฯ ส่วนพื้นป่าหนาแน่นไปด้วยพืชคลุมดินที่ชอบความชื้นสูงนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นพืชตระกูลขิงข่า ไผ่ หวาย ปาล์ม หรือเห็ดต่างๆ นอกจากนี้ยังดาษดื่นไปด้วยกล้วยไม้ป่า เฟิร์น พืชอิงอาศัย มอส และไลเคน เกาะแผ่ปกคลุมเปลือกไม้ใหญ่เอาไว้ ทำหน้าที่คล้ายฟองน้ำดูดซับความชุ่มฉ่ำ ไว้ให้แก่โลก
          ชีวิตในป่าดงดิบชื้นเต็มไปด้วยจังหวะและสีสันของสรรพชีวิตน้อยใหญ่ มีนกสีสดใสหากินลูกไม้สุกและแมลงอยู่บนยอดไม้สูง นกเงือกบินอยู่เป็นฝูง กระพือปีกตีอาศัยเสียงดังพึบพับน่าระทึก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่ต่ำกว่า 190 ชนิด อาศัยอยู่ในป่าชนิดนี้ ช่วยเติมเต็มห่วงโซ่อาหารให้มั่งคั่ง ป่าดงดิบชื้นอันอุดมสมบูรณ์ของเมืองไทยจึงกลายเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพ แหล่งอาหารของคนและสัตว์ ให้ผลผลิตเนื้อไม้ ยาสมุนไพร รวมทั้งยังเป็นห้องเรียนธรรมชาติที่น่าเข้าไปสัมผัสชื่นชม

ที่มาข้อมูลจาก: หนังสือบันทึกสิ่งแวดล้อมป่าเขตร้อน
กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม