สมัคร ยกเลิก
::ติดต่อเรา::
ที่อยู่มูลนิธิ
77/189-190 ชั้น 42
อาคาร สินสาธรทาวเวอร์
ถ.กรุงธนบุรี
แขวง คลองต้นไทร
เขต คลองสาน
กทม. 10600
panida@pasaya.com
หรือ 0-2862-2788


สรุปงานของมูลนิธิป่าเขตร้อน สิงหาคม 2545 - เมษายน 2551  ( Eng | Thai )
 
กำเนิดมูลนิธิป่าเขตร้อน
 
รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิป่าเขตร้อน
 
โครงการเสบียงเพื่อผู้พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้ง
 
เจตนารมณ์ สาระ และอุดมการณ์ ของมูลนิธิป่าเขตร้อน
 
บทความห้วยขาแข้ง
 
สมเสร็จ เครื่องหมายของมูลนิธิป่าเขตร้อน
"คำแถลงในวันเปิดตัวมูลนิธิป่าเขตร้อน ของอ.รตยา จันทรเทียร ในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2547 ณ โรงแรม Evergreen Laural กรุงเทพฯ"

"การให้สัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่รักษาป่าของไทยเมื่อ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2547"


-----------------------------------------------------------------------------------------------
ความรู้เกี่ยวกับป่า || ข่าวสารมูลนิธิ || กิจกรรมมูลนิธิ || บริจาค || Home
สงวนลิขสิทธิ์ พุทธศักราช 2547 โดย มูลนิธิป่าเขตร้อน

ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า
ไฟไหม้ป่า 90% เกิดจากมนุษย์
ป่าที่ถูกทำลาย