สมัคร ยกเลิก
::ติดต่อเรา::
ที่อยู่มูลนิธิ
77/189-190 ชั้น 42
อาคาร สินสาธรทาวเวอร์
ถ.กรุงธนบุรี
แขวง คลองต้นไทร
เขต คลองสาน
กทม. 10600
panida@pasaya.com
หรือ 0-2862-2788


-----------------------------------------------------------------------------------------------
ความรู้เกี่ยวกับป่า || ข่าวสารมูลนิธิ|| กิจกรรมมูลนิธิ || บริจาค || Home
ที่มาข้อมูลจาก: หนังสือบันทึกสิ่งแวดล้อมป่าเขตร้อน
กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สงวนลิขสิทธิ์ พุทธศักราช 2547 โดย มูลนิธิป่าเขตร้อน

 
 

ป่าเขตร้อนในประเทศไทยจำแนกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ป่าไม่ผลัดใบ และป่าผลัดใบ

 
 
สังคมป่าไม่ผลัดใบ (Evergreen Forest)
สังคมป่าผลัดใบ (Deciduous Forest)
สังคมป่าที่มีลักษณะจำเพาะ