สมัคร ยกเลิก
::ติดต่อเรา::
ที่อยู่มูลนิธิ
77/189-190 ชั้น 42
อาคาร สินสาธรทาวเวอร์
ถ.กรุงธนบุรี
แขวง คลองต้นไทร
เขต คลองสาน
กทม. 10600
panida@pasaya.com
หรือ 0-2862-2788
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิป่าเขตร้อน
โดยบริจาคทุนทรัพย์
เป็นเงินสด เช็ค ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน
ในนาม "มูลนิธิป่าเขตร้อน"

ธนาคารกสิกรไทย
สาขาคลองสาน บัญชีออมทรัพย์
หมายเลขบัญชี 068-2-72024-7
หรือติดต่อ โทรศัพท์หมายเลข 0-2862-2788

-----------------------------------------------------------------------------------------------
ความรู้เกี่ยวกับป่า || ข่าวสารมูลนิธิ || กิจกรรมมูลนิธิ || บริจาค || Home
สงวนลิขสิทธิ์ พุทธศักราช 2547 โดย มูลนิธิป่าเขตร้อน